ÚVOD

Vítejte na stránkách firmy SESTROMY

nabízíme

  • pořádání kurzů a školení v oblasti lesnictví
  • BOZP – poradenská činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
  • školení vedoucích a ostatních pracovníků
  • vyhledávání rizik, zjištění jejich příčin a zdrojů a doporučená opatření k jejich odstranění
  • rizikové kácení a ořez stromů – spolupráce s firmou www.stromolezeckeprace.cz